Paper covers rock, Content covers sale

Product photography, promo spotovi, Insta reel, pametni tekstovi, strategija komunikacije – sadržaj je taj koji u digitalnom svetu ima zadatak prodaje.

Instagram

Kreiranje sadržaja za Instagram društvenu mrežu podrazumeva strategiju nastupa brenda, pripremu fotografija, video objava, tekstova, poruke, oglasa – sa utvrđenim ciljevima prodaje ili brand awarness-a.

Cena: od 700 €

Videografija

Kreiranje videa za društvene mreže, edukativne kanale, promociju kompanije podrazumeva pripremu scenarija, snimanje u kontrolisanim uslovima studija ili drugom okruženju, edit i montiranje, odabir muzičke podloge oslobođene od prava autora.

Cena: od 150 €

Edukacija

Ovladajte alatima kreiranja sadržaja. Možete pristupiti kursevima iz oblasti pisanja prodajno promotivnih tekstova (copywriting), kreiranja sadržaja u Canva app, osnove foto i video kompozicije i edita, Meta ads alata.

Cena: od 100 €

Usluge

Dron snimanje

Predstavite svoj hotel, vikendicu, kompaniju iz druge perspektive, ili začinite snimke automobila, ljudi i proizvoda pogledom iz vazduha.

Cena: od 300 €

Konsalting

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko kreiranja marketing strategije, određene kampanje ili podizanje performansi trenutnih aktivnosti marketinga, zakažite termin konsultacija ili sesiju mentorstva.

Cena: na upit

Dizajn

Priprema za štampu vizitkarti, flajera, roll-up, bilborda ili priprema elektronskih dokumenata, na upit.

Cena: na upit

Dron snimanje

Predstavite svoj hotel, vikendicu, kompaniju iz druge perspektive, ili začinite snimke automobila, ljudi i proizvoda pogledom iz vazduha.

Cena: od 100 €

Konsalting

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko kreiranja marketing strategije, određene kampanje ili podizanje performansi trenutnih aktivnosti marketinga, zakažite termin konsultacija ili sesiju mentorstva.

Cena: na upit

Dizajn

Priprema za štampu vizitkarti, flajera, roll-up, bilborda ili priprema elektronskih dokumenata, na upit.

Cena: na upit

Usluge