Socijalne mreže

Content Studio

Online komunikacija

Online komunikacija je postala neizostavan deo poslovanja kompanije koja teži razvoju.

Digitalni marketing

Digitalni marketing, pored optimizovanog sajta i email marketinga, obuhvata i strateški plan nastupa kroz socijalne mreže.

Instagram i Facebook

Minimalna aktivnost kroz Instagram i Facebook mrežu podrazumeva objavljivanje tri post objave i sedam story objava nedeljno, te bar 60min dnevnog komuniciranja sa pratiocima i onima koji to treba da postanu.

Putujmo zajedno kroz socijalne mreže

Elementi uspešne komunikacije

Šta je sve potrebno da ostvarimo cilj?

Da bi naše aktivnosti bile sprovedene u skladu sa zadatim ciljem, potrebno je prethodno pristupiti izradi grafičkih rešenja, foto i video materijala, pisanoj komunikaciji.

Važan element uspešnosti komunikacije predstavlja i tehnička postavka socijalnih mreža, te njihova optimizacija na način koji donosi uvećanu vidljivost sadržaja.

Među najvažnijima su: analiza, pametni heštegovi, linkovanja, vizual koji usmerava na izazivanje reakcije pratilaca i potencijalnih pratilaca, i slično.

U zavisnosti od rezultata veb analitike, kampanja treba da menja obim i intenzitet. Udeo određenog medija u kampanji zavisi od prethodno postavljenih ciljnih grupa, kao i ciljane akcije koja se želi izazvati kod njih.

strateški plan nastupa kroz socijalne mreže

Istraživanje

U ovoj fazi, istražuju se ciljne grupe sa kojima će se komunicirati i pristupa se kreiranju “avatara” – idealan korisnik usluge za svaku od ponuda za koju se kreira materijal.

Skica

Za svaku mrežu zasebno, kreira se elektronska skica, tj. simulacija objava, koja uključuje predlog grafike, raspored objava, vizuelni identitet feed-a, koji u sebi sadrži realne elemente brendinga.

Dizajn

Nakon usklađivanja skice na osnovu specifičnih zahteva, pristupa se izradi dizajna objava za predstojeći mesec. Dizajn uključuje kôd boje logotipa, iscrtavanje grafičkih elemenata, obradu i korišćenje fotografija.

Copywriting

Svaka objava uz sebe nosi opis čiji je zadatak edukacija, davanje dodatnih informacija, interakcija i storytelling. Ovome se dodaje korišćenje prethodno istraženih pametnih hashtagova.

Implementacija

Pre prve objave, vrši se tehnička postavka i optimizacija profila (bio, about, highlight…). Nakon toga, svaka objava se publikuje kalendarski po planu, u vreme kada je prisutnost ciljne grupe na mreži najveća.

Održavanje

60 minuta je minimum koji se dnevno mora provoditi na mreži, odmah po postavljanju objave i kreiranju story-ja na istu temu.

Interakcija

Interakcija sa drugim profilima je, pored uloge koju ima u povećanju vidljivosti objava, važna i za pretvaranje konzumenta poruke u korisnika usluge. To, pored ostalog, podrazumeva kreiraje anketa i odgovaranje na komentare u realnom vremenu.

Oglašavanje

Na osnovu utvrđenog cilja kampanje, sprovode se aktivnosti oglašavanja Fakulteta kroz socijalne mreže, kao alata za uvećanje vidljivosti profila i podsticanje akcija od strane željene publike.